Podziękowanie

Dziękuję za dotychczasową subskrypcję!

Twój email został właśnie wypisany z mojej listy. Nie będziesz już otrzymywać ode mnie wiadomości na temat z ostatniego emaila.

Jeżeli w przyszłości otrzymasz jednak ode mnie jakąś wiadomość, to znaczy, że jesteś zapisany również na inną listę.

Aby całkowicie wypisać się ze wszystkich list, kliknij w linki wypisujące w następnych emailach.

Pozdrawiam!

sawczuk