Cechy ludzi twórczych

Powtarzam za dziennikiem pani Krystyny Jandy.

rozwoj firmyPrzedsiębiorca jest twórcą, więc może zauważysz u siebie wspomniane cechy?

Pracę pana Csikszentmihalyi poznałam za pośrednictwem jego książki Flow (Przepływ) i dzięki jego wydawcy w Polsce, panu Jackowi Marciniakowi ze Studia Emka-serdecznie pozdrawiam!

  1. Ludzie twórczy mają z jednej strony dość dużo energii życiowej, z drugiej zaś posiadają zdolność do długotrwałego wysiłku odbywającego się w ciszy i skupieniu. Ich podejście do pracy można porównać do wiązki lasera, którego koncentracja może być zawężona lub rozszerzona, w zależności od własnej woli sprawcy. Taki sposób pracy, zdaniem autora badań, wynika z życiowych prób i błędów osób twórczych, a nie z biologicznych uwarunkowań.
  2. Ludzie twórczy mają wysoki potencjał intelektualny związany z poziomem inteligencji płynnej, a zarazem charakteryzuje ich pewien rodzaj naiwności. Są otwarci, chłonni, ich myślenie cechuje złożoność. Kontrastują z tym przejawiające się równocześnie mądrość i zachowania dziecięce.
  3. Ludzie twórczy łączą odpowiedzialność i nieodpowiedzialność, swobodę i dyscyplinę. Wyniki wieloletnich prac Csikszentmihalyiego nie potwierdziły jednoznacznie, że zachowania nieodpowiedzialne, lekkie traktowanie życia są typowe dla osób twórczych. Swoboda i niefrasobliwość osób kreatywnych łatwo przechodzi w swoje przeciwieństwo i objawia się wytrwałością i pilnością graniczącymi z pracoholizmem.
  4. Ludzie twórczy są zmienni,  ich wyobraźnia zaś jest pełna fantazji, ale również są oni świadomi rzeczywistości, w której funkcjonują. Wielka sztuka oraz wielka nauka domagają się od twórców umiejętności przekraczania granic swojej wyobraźni, umiejętności wyjścia poza siebie, a jednocześnie umiejętności zakotwiczenia swoich idei w czasie teraźniejszym, bycia w kontakcie z wieloma bieżącym wątkami. Csikszentmihalyi akcentuje, że większość ludzi myśląc o twórcach różnicuje ich i stereotypowo uważa, że muzycy, pisarze, poeci, malarze, aktorzy są ludźmi o silnie działającej i uwidaczniającej się fantazji, podczas gdy naukowcy, politycy i przedsiębiorcy są realistami. Jednak jego prace tego podziału nie potwierdziły. Naturalnie, gdy artyści i naukowcy wykonują codzienne, rutynowe czynności, mogą sprawiać takie wrażenie, ale kiedy zaczynają pracować twórczo, wtedy wszystkie sprawy stają się drugorzędne, a dotychczas obserwowalne zachowanie zmienia się zupełnie. Przecież fantazja jest potrzebna i twórczemu analitykowi giełdowemu, i artyście, i twórczemu kucharzowi.
  5. Ludzie twórczy charakteryzują się dobrym kontaktem z innymi, są towarzyscy i rozmowni, ale też są  wśród nich osoby zamknięte w sobie, izolujące się. Wśród ludzi kreatywnych występują zarówno ekstra-, jak i introwertycy. Dodatkowo wielu z nich potrafi korzystać z obu tych cech jednocześnie w różnych obszarach funkcjonowania.
  6. Ludzie twórczy są pełni pokory i dumy równocześnie. W stereotypowym myśleniu o ludziach znaczących panuje przekonanie, że osoby te, są niedostępne i wyniosłe. Jednak wydaje się, że są oni raczej świadomi roli, jaką odgrywa szczęście w ich własnych osiągnięciach i dzięki temu wielu z nich cechuje pokora w kontaktach z ludźmi. Poza tym są zwykle tak skupieni na przyszłych projektach i aktualnych wyzwaniach, a minione osiągnięcia, obojętnie jak były wybitne, nie są dla nich zbyt długo  interesujące. Zarazem mają świadomość, że w porównaniu z innymi zrobili dużo. I ta wiedza dostarcza im powodów do dumy i daje poczucie bezpieczeństwa.
  7. Ludzie twórczy uciekają od sztywnej roli stereotypów także w dziedzinie swojej płciowości. Wyniki testów kobiet i mężczyzn pokazały ich w rolach pozornie przeciwstawnych. Kobiety uzyskały wyniki świadczące o swojej sile, dominacji, wytrwałości, mężczyźni uzyskali wyniki świadczące o ich wrażliwości, mniejszej od swoich rówieśników agresywności. Ta tendencja bliska androgynii czasami jest rozumiana i interpretowana w czysto seksualnych odniesieniach, dlatego też jest mylona z homoseksualizmem. Ale jak pisze Csikszentmihalyi, psychologiczna dwupłciowość jest znacznie szerszym pojęciem odnoszącym się do możliwości zachowań związanych nie tylko ze sferą seksualną. To pragnienie jest realizowane w zachowaniach ludzi twórczych i odnosi się do tego, by być równocześnie agresywnym i uległym, wrażliwym i sztywnym, panującym i uległym, bez względu na płeć. Psychologicznie rozumiana androgynia jako współwystępowanie cech obu płci u danej osoby sprawia, że w rezultacie taka osoba podwaja możliwość swoich zachowań.
  8. Ludzie twórczy są zarówno zbuntowani, jak i konserwatywni. Raczej jest niemożliwe, by twórcy nie mieli dobrze zinternalizowanych norm kulturowych. A jednak trudno jest zrozumieć, jak człowiek twórczy może być na zewnątrz  zbuntowany i działający w sposób niemal obrazoburczy, mając jednocześnie tradycyjne i konserwatywne poglądy. Wyniki badań Csikszentmihalyiego wskazują, że jest to także ważna cecha ludzi kreatywnych.
  9. Ludzie twórczy ze swojej pracy uczynili swoją pasję. Jednak wykonywanie pracy z zaangażowaniem nie przeszkadza im być obiektywnymi w ocenie dzieła. Bez obiektywnej oceny, ale i subiektywnego przekonania, że własne dzieło jest dobre, ludzie twórczy tracą wiarę w sens swojej pracy, tracą wiarygodność.
  10. Ludzie twórczy jako jednostki otwarte i wrażliwe są narażeni na cierpienie i ból, ale też doznają wielu przyjemności. Zranienia często dotyczą sfery zawodowej, która jest szczególnie na to podatna. Csikszentmihalyi cytuje jednego z badanych, który określa obszar miejsc najbardziej czułych na taką reakcję: „Wynalazcy mają niski próg bólu. Rzeczy niefunkcjonalne przeszkadzają im, źle zaprojektowana maszyna powoduje ból u wynalazczego inżyniera, twórczy pisarz jest raniony, czytając złą prozę itp.”. Samotność twórcy, jaką nieraz wybiera, a nieraz jest na nią skazany, także czyni go wrażliwym na emocjonalne napięcia. Dzieje się to zwłaszcza wówczas, gdy po czasie „ukrytym” styka się on ze środowiskiem zewnętrznym. Płynąca pod jego adresem krytyka  jest wtedy szczególnie bolesna. Osoba twórcza cierpi także z powodu niezrozumienia przez innych, z powodu niepewności o los swych dzieł. Jednym z największych problemów twórców jest pustka i niemoc tworzenia oraz walka z brakiem inwencji twórczej. To pochłania znaczne siły osób twórczych.

Csikszentmihalyi podsumowuje, że jedną z najważniejszych cech ludzi twórczych, którą mieli wszyscy jego badani bez wyjątku, jest zdolność do cieszenia się procesem twórczym dla niego samego.

biznesplan

A Ty co o tym sądzisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s